Jump to content
Forum Sköldpaddor

Sump Eller Vatten!


Guest sköldpadds_tokig

Recommended Posts

Det som zoohandeln kallar treknölssköldpadda eller trekölssköldpadda är egentligen:

Reeves kärrsköldpadda Chinemys reevesi

Det räknas som en vattensköldpadda.

Det namn som zoohandeln använder är förmodligen en översättning av engelskans three-keeled turtle.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

P-A, jag bara undrar varför dom i Farsta djuraffär säger att dom tror att det är sumpsköldpadda..? Är det så svårt att veta sånt. Verkar som många inom "branschen" tror och tycker ganska olika, det borde ju bara finnas en endaste sanning eller hur? Jag litar på dig iallafall och har inrett för en vattensköldis. /Maja

Link to post
Share on other sites

Det svenska namnet Reeves kärrsköldpadda kan kanske göra att man tror att det är en sumpsköldpadda.

det går inte att dra några exakta gränser. Den asiatiska dossköldpaddan Cuora amboniensis lever väldigt mycket i vatten och Jordbruksverket klassar därför släktet Cuora som både vatten och sump.

Jordbruksverkets lista över sköldpaddor med namn och klassning land/sump/vatten

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Det svenska namnet Reeves kärrsköldpadda kan kanske göra att man tror att det är en sumpsköldpadda.

det går inte att dra några exakta gränser. Den asiatiska dossköldpaddan Cuora amboniensis lever väldigt mycket i vatten och Jordbruksverket klassar därför släktet Cuora som både vatten och sump.

Jordbruksverkets lista över sköldpaddor med namn och klassning land/sump/vatten

Jag håller med om att det inte går att dra några exakta gränser, det vore bra om levnadssättet ändras till S - V (sump - vatten) på Jordbruksverkets lista så att det blir korrekt.

Citat från Darrell Sennekes skötselråd om Reeves kärrsköldpadda på http://www.chelonia.org/Articles/Creevesiicare.htm

In the wild its habitat is shallow wetlands and the land that immediately surrounds them.

Reeve’s turtles are more accurately termed a “semi-aquatic”.

(Översättning: I vilt tillstånd (naturen) är dess habitat (livsmiljö) grunda våtmarker och det landområde som omedelbart omger dem. Reeves kärrsköldpadda är mer korrekt beskriven som "halv-akvatisk".)

Om man ska få någon ledtråd till levnadssättet genom det svenska artnamnet Reeves kärrsköldpadda eller inte är osäkert, men här följer i a f en definition av kärr, det kanske kan intressera någon:

Av Michelle Benyamine, Per Sandén, ur artikel i Forskning&Framsteg nr 8/04:

Våtmarker kallas de ekosystem där vattennivån ligger strax under, på eller strax över marknivån under större delen av året, och där den dominerande vegetationen består av vattenälskande växter, s.k. hydrofyter. I regel är det ekosystem som har högst 2 meters vattendjup.

Kärr är en typ av våtmarker som får tillförsel både av grundvatten och av vatten från omgivande marker. Detta ger ett förhållandevis högt pH och rik vegetation med lövbuskar och gräs.

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...