Jump to content
Forum Sköldpaddor
Sign in to follow this  
P-A

Betesvanor och diet hos en växelvarm växtätare: Testudo horsfieldii

Recommended Posts

P-A

 

Foraging behaviour and diet of an ectothermic herbivore: Testudo horsfieldii

Frédéric Lagarde, Xavier Bonnet, Johanna Corbin, Brian Henen, Ken Nagy, Baktjior Mardonov and Guy Naulleau Lagarde, F., Bonnet, X., Corbin, J., Henen, B., Nagy, K., Mardonov, B. and Naulleau, G. 2003. 

 

Överraskande var att de flesta av de växter som konsumeras av T. horsfieldii har höga innehåll av ämnen som är kända för deras toxicitet för växtätande däggdjur. De behöver då inte konkurrera med hovdjur om födan. Sköldpaddorna anpassar sig till de växter som finns tillgängliga. 

 

De betar < 15 minuter per dag under aktivitetsperioden som kan vara så kort som tre månader.

 

"Hos stäppsköldpaddor, som hos andra landsköldpaddor, skiftar kosten över tiden och är nära associerad med säsongsmässiga förändringar i tillgången på mat (McDonald och Mushinsky 1988, Moskovits och Bjorndal 1990, Mason et al. 1999). Strax efter vinterns slut, från slutet av mars till mitten av april, 

åt Testudo horsfieldii nästan uteslutande Ceratocephalus falcatus (Ranunkelväxt),  den mest rikliga och lätttillgängliga växtarten som var tillgänglig vid den tiden. Senare, från mitten av april till mitten av maj, tenderar Papaveraceae (vallmoväxter),  Koelpinia (släkte av korgblommiga)och Brassicaceae (kålväxter) att dominera och T. horsfieldiis diet avlöstes av dessa växter."

 

http://www.cebc.cnrs.fr/publipdf/2003/LEco26.PDF

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×