Jump to content
Forum Sköldpaddor

Per.G
 Share

Recommended Posts

Denna text är tagen från zoopet men jag tycker att den är väl skriven. Det finns många andra sätt att förebygga alger och många artiklar.
 

Text: Kaspar Horst

Hur man undviker problem med alger
Många nyblivna akvarister överger sin hobby redan efter ett kort tag, eftersom de inte kommer till rätta med algplågan. De misstag som leder till senare algproblem begås i de flesta fall redan på ett tidigt stadium under akvariets etableringsfas. Egentligen skulle inte alger behöva utgöra något problem i våra akvarier, om man bara följde några grundläggande regler för akvarieskötsel.

1483.jpg
Grönalger i akvariet indikerar goda vattenförhållanden. Trots detta bör de inte tolereras. Foto: Michael Prasuhn

Alger är växter
Alger har ett nära släktskap med akvarieväxter vilket gör kampen mot algerna - när de väl uppträder i stora kvantiteter - så svår. Många faktorer som är skadliga för algerna är det också för växterna. Ett annat problem är att antalet algarter är så stort och att de alla påverkar akvariet på sitt sätt. Vissa alger är mer eller mindre harmlösa, medan andra är mycket skadliga. Förlorar man kontrollen över dem kan de negativt påverka levnadsförhållandena för fiskar och växter i våra akvarier.

Det kan verka som om algerna i akvariet utvecklas ur tomma intet. Men de reproduktiva algfröna är i själva verket pyttesmå sporer, som förekommer i i stort sett varje akvarium. De följer till exempel med växter, transportvatten, eller vid övriga utbyten med andra akvarier. Om algsituationen skall ta obehagliga proportioner eller ej beror på levnadsförhållandena i akvariet, och då i synnerhet levnadsförhållandena för akvarieväxterna. Det finns emellertid bot mot denna potentiella plåga: optimal skötsel och kontroll av akvarievattnet, med målet att skapa gynnsamma villkor för akvarieväxterna, är ett säkert sätt att förebygga uppkomsten av alger.

1484.jpg
Grönalger i stark förstoring. Foto: Michael Prasuhn


Alger är indikatorer på bristande vattenskötsel
Det har otvetydigt bevisats att alger endast uppkommer vid brist på specifika näringsämnen, felaktig belysning eller felaktig vattenkemi. Även en överdriven förekomst av kväve, speciellt i form av nitrat, får algerna att frodas; i en naturlig biotop blir nitratvärdena aldrig så höga som ofta är fallet i akvarier.

Man kan därför fastslå basprincipen att förekomsten av alger i våra akvarier är en indikator på att akvariesystemet inte är i balans. Detta bekräftas av det faktum att alger företrädesvis slår sig ner på sjuka eller vissnande växtsegment.

Alger och växter konkurrerar om näringsämnena
Under sina milliarder år långa utveckling har många algarter lärt sig att överleva under ogästvänliga levnadsförhållanden. I akvariet utnyttjar de detta till sin fördel, till exempel om det blir brist på något näringsämne. Som alla känner till kan avsaknaden av ett enda spårämne (järn, mangan m.fl.) leda till att många akvarieväxter slutar växa. Algernas tid är inne. Nu är det de som har övertaget. Det är därför viktigt att säkerställa en optimal och heltäckande tillförsel av näringsämnen.

1485.jpg
Blåalger brukar vanligtvis börja breda ut sig med akvariegruset som utgångspunkt, för att slutligen täcka hela underlaget. Foto: Kurt Paffrath
1486.jpg
Makrofoto av skäggalger på ett Vallisneria-blad. Foto: Michael Prasuhn

Men även ett överskott av vissa näringsämnen kan verka till algernas fördel. I sådana fall spelar kväve i form av nitrat och fosfor en avgörande roll. Akvarieväxterna har från tidernas begynnelse lärt sig att utvinna näring och tillgodose sina näringsbehov, även om förekomsten av kväve i vattnet är aldrig så liten. I akvariet konfronteras de emellertid ofta med en hundra eller tusen gånger högre kvävekoncentration än i naturen. Orsaken till att det ibland uppstår sådana ogynnsamma förhållanden ligger i akvariets struktur. Ett stort antal fiskar är koncentrerade till ett begränsat levnadsutrymme, och deras avföring påverkar vattenkemin i akvariet. Ytterligare orsaker till en försämrad vattenkemi är foderrester, förmultnande växtdelar, svarta underlag samt dåligt underhåll av filtret.

Ett botemedel mot detta är regelbundna vattenbyten (en tredjedel av den totala vattenvolymen var fjortonde dag) kombinerat med god vattenskötsel och tillsatser av växtgödning.

1487.jpg
Skäggalger på ett Cryptocoryne-blad. Foto: Michael Prasuhn


Effektiva metoder för bekämpning av alger
För att på ett säkert sätt hålla akvariet fritt från alger finns det en väl beprövad och fungerande metod, som enkelt formuleras: förebyggande åtgärder och optimal vattenskötsel. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse:

1. Välj rätt uppställningsplats för akvariet
Man skall vara noga med att akvariet inte exponeras för direkt solljus. Generellt sett är solljus för starkt för akvarier. Det förser växterna med för mycket metabolisk energi, vilket gör att de konsumerar för mycket näringsämnen i den relativt begränsade vattenvolymen. Det leder snart till brist på näringsämnen, och följaktligen kommer tillväxten att avstanna, vilket algerna drar fördel av.

2. Kontrollera växterna innan de planteras i akvariet
Inhandla aldrig akvarieväxter från ett akvarium som innehåller alger. Inspektera växterna noggrant, även hemma innan du planterar dem i akvariet och kassera dem om det finns alger på dem.

1488.jpg
Kardinalfiskar och Cryptocoryne. Foto:Okänd


3. Förbered växter som står i plastkrukor för akvariet
Akvarieväxter som köps i krukor är oftast uppodlade på växtstationer. Där sticker bladen upp ur vattnet medan rötterna är nedsänkta i en speciallösning, som kan innehålla stora mängder nitrat och fosfat.
Denna näringslösning har i de flesta fall inte helt och hållet sköljts ur den stenull som rötterna är nedbäddade i. Växterna bör därför försiktigt skiljas från krukan och stenullen medan de sköljs under ljummet vatten och först därefter planteras i akvariet.

4. Optimal vattenskötsel och regelbundna vattenbyten
En optimal tillsats av samtliga livsnödvändiga näringsämnen, inklusive spårämnen, är en grundförutsättning för att växterna skall växa bra och vara resistenta mot alger. Duplaplant, till exempel, tillgodoser dem med den korrekta mängden makronäringsämnen, medan dagliga tillsatser av Duplaplant-24-tillskott sörjer för den korrekta dosen av samtliga nödvändiga spårämnen, inklusive järntillskott för växterna. Genom detta välbalanserade och separata tillskott av makro och spårämnen undviker man skadlig överdosering, vilket är viktigt då många spårämnen - om de tillsätts i för stora doser - är giftiga och skadliga för växterna, vilket återigen verkar till algernas fördel.

Regelbundna vattenbyten (en tredjedel av den totala vattenvolymen var fjortonde dag) sörjer för att avfallsprodukterna i vattnet och de för akvariet skadliga ämnena avlägsnas.

5. Neutralt pH-värde med CO2-tillskott
En justering av pH-värdet till 6,8-7,2 med hjälp av CO2-tillsats sörjer inte enbart för ett optimalt koltillskott åt växterna utan också för en god och livsförbättrande vattenkemi. Ett värdefullt hjälpmedel för att åstadkomma detta är lämplig CO2-apparatur från, till exempel, Dupla.

6. Anpassad belysning
Belysningen ovanför akvariet måste anpassas till 
akvariets höjd och vattenmängd. I första hand måste ljuskällan vara kraftig nog för att tillgodose även de oftast små växterna i akvariets förgrund med tillräckligt ljus. Man bör betänka att de flesta växterna i akvariets förgrund vanligtvis växer vid strandbanken i sin naturliga miljö, d.v.s. på platser där ljusförhållandena oftast är mycket goda.
Ljus fungerar som tillväxtenergi och måste därför anpassas till de näringstillskott som tillsätts akvariet. För kraftigt ljus leder snabbt till brist på vissa näringsämnen, i synnerhet på spårämnen, och verkar därmed till algernas fördel. För svagt ljus skulle å andra sidan leda till avstannad tillväxt och syrebrist. Någonstans mellan dessa ytterligheter gäller det att finna en lämplig ljusstyrka.

315.jpg
En mal som gärna äter skäggalger. Foto: Mark Smith


7. Att förebygga genom daglig kontroll 
I synnerhet under akvariets etableringsfas bör man företa dagliga kontroller av algutvecklingen. Lager av blåalger på bottnen eller på trärötterna, såväl som algtrådar på bladkanter o.s.v., bör omedelbart avlägsnas.

8. Att förebygga med hjälp av algätande fiskar
En effektiv åtgärd mot alger är fiskar som älskar att sätta i sig dem. Ett stort antal arter lämpar sig väl för både små och stora akvarier. De erbjuder emellertid inte någon hundraprocentig garanti, eftersom de alltför snart kommer underfund med att torrfoder smakar bra mycket bättre än alger.

Slutsats: endast optimala levnadsvillkor för växterna garanterar ett algfritt akvarium.

 

Två länkar till lite info om olika alger :)

 

http://www.andreas-akvarium.se/algsorter.php

 

http://www.mony71.se/portfolio/alger-i-akvarium/

Edited by Per.G
Link to comment
Share on other sites

Skönt att höra att grönalger indikerar bra vatten, har nämligen gott om dessa i utedammen :D. Jag brukar "räfsa" dammen ungefär en gång i veckan såhär mitt i sommaren.

Edited by Regna
Link to comment
Share on other sites

Haha, Visst är det lugnande? :)

Kontrollerade mängder grönalger är på många sätt positiva och många använder även anordningar av sk.a ''Alge scrubbers'' ( Om jag mins namnet rätt? )

Där dom samlar upp överskottsnäring och förhindrar andra skadliga ämnen att bildas. Självklart vill många slippa alger helt och hållet men det krävs en del testande innan vi hittar rätt balans, om inte annat tid att hålla efter den miljön. Personligen har jag grönalger på min korkbark som jag just nu använder som ramp till landelen men känner att det gärna får växa just där. Det är nära ljuset och skulle det explodera kan jag lätt ta ur dom och skala bort det men har dragit ner lite i näringen för säkerhets skull :P

Något som inte tas med i texten är vattencirkulation som också är en förebyggande åtgärd.

 

Av nyfikenhet Regna vad har du för plantor i dammen? :) 

Måste erkänna att jag är bra avis på hur fint du har det ute på tomten!

 

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Per.G said:

Haha, Visst är det lugnande? :)

Kontrollerade mängder grönalger är på många sätt positiva och många använder även anordningar av sk.a ''Alge scrubbers'' ( Om jag mins namnet rätt? )

Där dom samlar upp överskottsnäring och förhindrar andra skadliga ämnen att bildas. Självklart vill många slippa alger helt och hållet men det krävs en del testande innan vi hittar rätt balans, om inte annat tid att hålla efter den miljön. Personligen har jag grönalger på min korkbark som jag just nu använder som ramp till landelen men känner att det gärna får växa just där. Det är nära ljuset och skulle det explodera kan jag lätt ta ur dom och skala bort det men har dragit ner lite i näringen för säkerhets skull :P

Något som inte tas med i texten är vattencirkulation som också är en förebyggande åtgärd.

 

Av nyfikenhet Regna vad har du för plantor i dammen? :) 

Måste erkänna att jag är bra avis på hur fint du har det ute på tomten!

 

Jag har hornsärv och vattenhyacint och lite andmat förstås. Jag har också någon sorts iris som verkar döende. Det är den enda "planterade" växten och den skulle nog behöva lite mer uppmärksamhet från min sida, men jag tror jag ska ta bort den och nöja mig med flytväxterna, de fungerar så väldigt bra.

Sedan har det kommit en del vilda växter, bland annat någon sorts alg (tror jag) som växer i små "tussar" i grupp på betongen under vattnet. Det ser ut ungefär som ljusgrön teddy. Du kanske vet vad det är för något?

Vad roligt att du tycker det är fint! Resten av tomten är dock ganska eftersatt, det är ju roligast att pyssla hos sköldpaddorna :D.

Link to comment
Share on other sites

Det låter lite som sträng/tråd alger tycker jag,Det finns fyra vanliga typer av damm vatten alger och en toxisk alg som finns i vissa större dammar.

Planktonic

  • Algen som gör att vattnet ser grönt ut på toppen kallas plankton. Grönalgen kommer att bidra till syre i en damm och när den dör ut, kan det orsaka en utarmning av syre i vattnet och fisken kan dö som följd. Vissa stammar av denna alg kan avge en obehaglig lukt.

Filamentöst

  • Trådalger. Det börjar växa runt botten och kanter dammen och kan stiga till ytan som dammen börjar fyllas med det. Den trådliknande algen är grönaktig till färgen och fäster vid stenar och stockar.

Resistent

  • Det finns två former av resistent alger som kan växa i dammar.Den lyngbya algen är en blågrön och pithophora är en mörkare grönalg 

    som liknar en skurdyna. Den pithophora växer främst på botten av dammar men det är sällsynt. Den lyngbya kommer att ligga på botten av en damm, men kan flyta upp till toppen.

     

String Alga

  • Den vanligaste formen av alger är den sträng alger.Det ser ut som trådiga hår flyter i vattnet och kan bli lång och slemmiga vid beröring.Algen växer normalt genom de grunda vattnen runt växter och stenar

Du råkar inte ha en bild? Inget proffs i ämnet men vore kul att se om vi kommer på vilken det är. Sen finns det bra många sorter ;) 

Flytväxter är dock väldigt bra mot algbildning då dammarna ofta ligger på platser som erbjuder mycket sol :)

Edited by Per.G
Link to comment
Share on other sites

Här är en bild på "teddyalgen" :). De små tussarna sitter ordentligt fast i betongen från just under vattenlinjen och någon decimeter nedåt. Den växer på ett skuggigt ställe i dammen som bara får lite kvällssol. Det är alldeles före utloppet så det är ett ställe där mycket löv och annat samlas på bottnen. Den har inte spritt sig nämnvärt. Bilden är tagen uppifrån.

 

WP_20140726_010.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Hörde av mig till Naturhistoriska riksmuseet och fick följande svar :)

 

Hej Per!

Jag är inte säker, men det ser lite ut som att det är någon mossa som det växt fintrådiga grönalger över.

Tyvärr är det inte så lätt att artbestämma grönalger från bild.

 

Mvh Didrik

Jourhavande biolog.

 

Vi får se om någon annan biolog har en gissning, väntar på svar men troligen blir det samma svar där :)

Edited by Per.G
Link to comment
Share on other sites

Det var intressant! Mossa låter ju rimligt eftersom den valt ett skuggigt läge. Tack ska du ha!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

En metod jag börjat använda vid drabbade områden av alger är Väte Peroxid 3%.

detta går att köpa på apotek och förvaras i kylen,recept fritt.

 

https://www.apoteket.se/produkt/vateperoxid-apl-300-ml-flaska-242774/

 

https://www.apoteket.se/globalassets/konsument/media/pdfer/sakerhetsdatablad/vateperoxid_3_procent-apl.pdf

 

Det finns även 6% och 30% dock receptbelagd. Jag rekommenderar 3%.

En del säger även att väte Peroxid ska inhandlas i renare form utöver Apotekets blandning vilket säkerligen kan ha fördelar. Hur stora är jag osäker på.

 

 

Många använder detta ist för klorin då det är lättare att späda ut och oxiderar.

Själv fyller jag och tömmer karet två ggr efter behandling för säkerhetsskäl.

 

Som med allt gott i livet ska detta i min mening inte överdoseras eller användas jämt men den kan lösa områden som är svåra att sanera. T.ex Btn bakgrunder eller växter. Vissa upplever att det reagerar starkare med vissa sorters alger. 

Jag har testat på grön alger med goda resultat efter två behandlingar. Det jag gör att jag tar en liten blomspruta och punktbehandlar områden som är angripna.

 

Söker ni på hydro peroxide (youtube) finns det många bra videos och förklaringar på hur reaktionen går till för er som blir nyfikna :)

 

Men det är inte ett mirakelmedel och jag rekommenderar att man läser på lite innan användning så att överdosering inte sker. Samt att vissa växter inte tål behandlingen.

 

Skulle vara kul att höra andras tankar om metoden. Själv tycker jag den är spännande men inget som behövs ofta... Men vid större utbrott kan det vara bra att veta då vi med sköldpaddor inte kan mörklägga våra akvarium på samma sätt som folk som enbart håller fisk.

Edited by Per.G
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...