Jump to content
Forum Sköldpaddor

UV-index för olika typer av reptiler


P-A
 Share

Recommended Posts

 

 

 

Figure-4-UV-index-estimates-based-upon-the-Ferguson-zones-Columns-1-to-5-of-the-table.png

 

Ferrguson´s zoner

UV-index utvecklades som ett verktyg för att utvärdera den mänskliga risken för UV-exponering utomhus.
Så hur använder vi UV-index för att utvärdera UV-lampor avsedda för reptiler i terrarier? Denna fråga närmade sig vetenskapligt av ett team av forskare under ledning av den framstående herpetologen Gary Ferguson, Ph.D. I deras studie, kollade de UV-index under hela dagen på platser där de observerade olika arter som solade eller lever i skuggan. Med hjälp av dessa UV-index, kunde de ge rekommendationer om lämpliga UV-nivåer genom att skapa fyra olika UV-index "zoner". Dessa zoner kallades "Fergusons zoner" av Frances Baines (reptil-ljusexpert).

Zon 1: UVI 0,4-0,7 (Skugga / Skymning och gryning)
Arter i denna zon kan antingen vara aktiva under dag eller skymmning. De undviker direkt solljusexponering och kan uppfylla sina D-vitaminbehov genom exponering i låga nivåer av UVB som normalt återfinns i skuggan, eller i gryningen eller skymningen.
Några exempel är: Jamaican Brown anoles (Anolis lineatopis), elaphe arter (Majssnokar och Råttsnokar) och leopardgeckos. Vissa groddjursarter (t.ex. pilgiftsgrodor) kommer också att gynnas UVB exponering i denna zon. Vissa nattaktiva arter kan gynnas av zon 1 UVB exponering eftersom det har visat sig att de exponerar lemmar och kroppsdelar i UVB när du sover (som Crested Geckos). OBS:. I den ursprungliga studien av Ferguson, angavs zon 1 intervall till 0,0-0,7 UVI. Vi har valt 0,4 som ett minimum för arter i fångenskap eftersom det har visat sig vara effektivt att hålla en hälsosam vitamin D nivå för arter i zon 1.

Zon 2: UVI 0,7-1,0 (Mestadels partiell sol / Tillfälligt full sol)
Detta är ett litet område som är mycket nära zon 1, men arter i den här zonen kommer emellanåt ge sig ut i fullt solljus under kortare perioder. Exempel omfattar grön anolis (Anolis carolinensis), vattenagam (Physignathus cocincinus), Daggeckos (Phelsuma arter), skinkar, dossköldpaddor (Terrapene arter), Ormar (Thamnophis arter) och de flesta arter av dagaktiva snokar Denna zon rekommenderas också för ”Old World” kameleonter (panterkameleonter, Jacksons kameleonter och andra kameleontarter). Om du är osäker på vilken zon som är lämplig är för en viss art kan Zon 2 användas som en säker och effektiv nivå som förhindrar uppkomsten av metabolic bone disease eller näringssekundär hyperparatyreoidism (NSHP).

Zon 3: UVI 1,0-2,6 (Mestadels full sol / Ibland delvis sol)
Zon 3 omfattar ett ganska brett utbud och innehåller många arter. Dessa tempererade, tropiska och subtropiska arter solar sig i full sol tidigt på dagen eller tidig eftermiddag. Under mitten av dagen, kan man se solande när förhållandena är delvis molnigt. Denna zon är lämplig för de flesta arter av vattenlevande sköldpaddor och landsköldpaddor. Många av de små taggiga ödlor av släktet Sceloporus faller in i denna zon, varaner och tegus, liksom grön leguan (Iguana iguana) och ödlor av släktet Leiocephalus. Med zon 3 och uppåt, är det mycket viktigt att ge en UVB-gradient ned till zon 1 UVB-nivåer så att reptilen kan "photoregulera" och justera deras UVB exponering efter behov. Underlåtenhet att tillhandahålla en UVB-gradient kan leda till sjukdom, ögon och hudskador, eller till och med dödsfall.

Zon 4: UVI 2,6-3,5 eller mer (Full sol)
Zon 4 arter skulle omfatta de flesta "öken"-arter som solar sig i fullt solljus, även efter att zon 3 arter har dragit sig tillbaka in i hålor eller skuggan. Exempel på detta inkluderar skäggagamer (Pogona vitticeps), Uromastyx ödlor och ökenleguaner (Dipsosaurus dorsalis). 

VIKTIGT: Precis som med zon 3, är det viktigt att livsmiljön är tillräckligt stor för att ge en UVB –gradient ned till zon 1-nivåer för att låta reptiler att photoregulera och justera deras UVB exponering. Underlåtenhet att tillhandahålla en UVB-gradient kan leda till sjukdom, ögon- och hudskador, eller till och med dödsfall. Undvik UVI-nivåer på 8,0 eller mer för zon 4 arter eftersom även de mest solälskande arterna retirerar från fullt solljus vid dessa höga nivåer.
---------------------------------------------------------------------------------------

F. Baines:
Varför jag föreslår "solstrålemetoden" för solande arter, beror på att detta är hur de får sin UVB + ljus + värme, i det vilda ... de brukar sola när solen går upp, och UV-Index (UVI) ökar från noll i gryningen till ca 6-7 sen förmiddag (beroende på säsong). Efter det, flyttar de in i skuggan och utsätts för låg UVI mitt på dagen, ibland återvänder för att sola sig under senare delen av eftermiddagen när UVI faller igen. 
I fångenskap skulle jag personligen sätta UVI 6-7 som ett absolut maximum mitt i "hotspot" - jag skulle vara lyckligare med omkring UVI 3-4 över större delen av solområdet ... det är en gissning att den typen av "genomsnittlig "nivå de skulle få ungefär halvvägs igenom sin morgonsolperiod .... Jag vet att det är vagt. Men det verkar säkert för mig; Det är inte onaturligt; och djuret kommer att välja var i gradienten han vill sitta och hur länge. Så länge värmegradienten är lämplig är förhoppningsvis den totala UV den får inte för långt från hans behov
Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...