Jump to content
Forum Sköldpaddor

Förebyggande Av Sjukdomar I Sköldpaddsgrupper


P-A
 Share

Recommended Posts

Länk till originalartikeln:

Disease prevention in tortoise collections

Översättning

Förebyggande av sjukdomar i sköldpaddsgrupper

AC Highfield

Detta caresheet förklarar en rad försiktighetsåtgärder man kan vidta som om de följs i hög grad kommer att minska risken för någon sjukdom i din samling. Om en sjukdom skulle utbryta inom din samling kommer dessa försiktighetsåtgärder att kraftigt minska risken för spridning.

Det är mycket viktigt att inse att ett djur kan vara smittförande utan att se ut att vara sjuk själv.

Det räcker därför inte att bara undvika tydligen sjuka djur - även ett utåt friskt exemplar kan bära en sjukdom som kan vara dödlig för andra som den kommer i kontakt med.

Få reptilhållare (och fältforskare) tar infektionssjukdomar på tillräckligt stort allvar. Det är oändligt mycket säkrare att vara alltför försiktig än vårdslös. Det finns flera breda kategorier av patogener att tänka på:

Parasitorganismer

Dessa inkluderar nematoder ("maskar"), flagellater, protozoer organismer och ektoparasiter, såsom fästingar (dessa är oftast bara sett på färsk importerade sköldpaddor eller sköldpaddor som har hållits i omedelbar närhet av får eller getter). Alla dessa parasiter kan orsaka allvarliga svårigheter själva, men mer oroande är deras förmåga att fungera som potentiella vektorer för andra, mycket allvarligare bakteriella och virala patogener. Fästingar i synnerhet är viktiga vektorer hemolytisk (blodburna) patogener.

Bakteriella organismer

Dessa innefattar ett brett spektrum av gramnegativa organismer, som kan visa sig vara mycket resistenta mot antibiotika och som ofta är inblandade i sjukdomar hos sköldpaddor (t.ex. Pseudomonas, Citrobacter, Klebsiella, Serratia och aeromonas etc) - dessa är vanligen isolerade från sådana sjukdomar som stomatit ("munröta ") eller necrotic dermatit (" sköldröta ") och från bölder. Dessa organismer är ofta mycket sega och är mycket lätt överförda. Det är inte ovanligt att hela grupper av sköldpaddor drabbas av sjukdomar som orsakas av dessa patogener - särskilt om hygienåtgärder inte är på en hög nivå.

Virala organismer

Virala organismer utgör ett mycket allvarligt hot. De får aldrig underskattas. De är inte lätt att upptäcka, är extremt svåra att behandla, och kan spridas mycket lätt från djur till djur. Specifika virus som orsakar svåra former av stomatit, sköldsjukdom, och hepatit i sköldpaddor har beskrivits i den tekniska litteraturen.

Mykoplasmaorganismer

På senare tid har det blivit klart att dessa är inblandade i många utbrott av smittsamma sjukdomar i andningsvägarna.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

Det är klokt att följa följande grundläggande riktlinjer som ett löpande förfarande i alla samlingar, små och stora. I själva verket, ju större samlingen och mer inkommande och utgående djur som du har desto större är risken att smittas av eller överföra sjukdomen. De säkraste grupperna är sådana som är små till antalet och är stabila, med få nyanlända. Stora samlingar med många olika arter tenderar att ha mycket sämre hälsotillstånd än små, stabila och specialiserade grupper.

-Karantän för alla nya ankomster under minst 6 månader, företrädesvis ett år eller 18 månader.
-Håll karantändjur helt skilda från alla andra grupper och ge foder separat med hjälp av olika redskap för varje.
-Blanda Inte slumpmässigt arter i en samling.

Blandade samlingar tenderar att ha mycket dåliga total överlevnad. Att hålla arter (och geografiska underarter) separat förbättrar uppfödning i fångenskap, att blanda "T graeca från Turkiet med dem från norra Afrika är definitivt inte en bra idé; Det är ingen tvekan om att om detta skulle ske i stor skala kommer de mer känsliga nordafrikanska arterna drabbas snabbare av sjukdom och dödlighet. När de förvaras separat finns inget sådant problem. Enligt Tortoise Trust är goda allmänna hygienåtgärder och enhetliga grupper ett viktigt bidrag till god hälsa i varje samling. Om sköldpaddor från vitt skilda bakgrunder får blandas på måfå, är det ingen tvekan om att en del kommer att ha någon naturlig immunitet mot organismer som normalt av andra.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Använd alltid antiseptiskt medel av hög kvalitet för rengöring av matskålar och medicinsk utrustning. Vi rekommenderar "Betadine (povidon-jod) som har god antibakteriell och även vissa anti-virala egenskaper. Virkon-S är en annan användbar produkt för desinfektion.

Tvätta händerna regelbundet efter hantering alla djur. Använd olika skor i karantänområden.

Flugor är en verklig fara och kan lätt sprida sjukdomar. Vissa livsmedel är särskilt attraktiva för flugor, särskilt sockerrika frukter. Dessa är bäst att undvika, speciellt i varmt väder. Inte bara en stor andel av frukt i kosten locka flugor, men det kan också orsaka diarré och lös avföring - som i sin tur bildar en sekundär fara. Den naturliga kosten för de flesta landsköldpaddor omfattar gröna blad och blommor. Detta är högt i fiber, rikt på essentiella spårelement och lockar inte flugor.

Ta bort alla sjuka djur från resten av samlingen omedelbart och sök att så snabbt som möjligt sakkunnig veterinärbehandling. Vid misstanke om en smittsam sjukdom bör laboratorietester göras för att avgöra typ av patogen. Sådana uppgifter kan visa sig ovärderligt för att inte sprida sjukdomen vidare.

Några specifika metoder bör definitivt undvikas eftersom de bidrar enormt till risken att förvärva eller överföra sjukdomar:

  • ALDRIG behandling t.ex. sondmatning, injektioner eller märkning etc. utan att först se till att alla redskap tillfredsställande steriliseras varje gång.
  • Blanda INTE stora grupper av sköldpaddor med olika ursprung tillsammans.
  • Inte överbefolkat med djur.
  • INTE tillåta stora grupper av djur att äta tillsammans. Detta kan garanterat sprida sjukdom, om det finns hos något djur. Mata individuellt eller i värsta fall i små grupper. Ett djur med stomatit (munröta) är tillräckligt för att sprida sjukdomen i en hel grupp om djuren tillåts att äta tillsammans.
  • Var försiktig när du tar emot djur som sköldpaddsvakt eller för avelsutbyte.
  • PARNING är också en högriskverksamhet vad gäller spridning av sjukdomar. Det är bäst att begränsa parning till etablerade små grupper eller par. Random parning bör inte tillåtas, i synnerhet om nya introduktioner är närvarande.
  • INTE delta i möten med dina sköldpaddor; sådana sammankomster är en idealisk plats att förvärva eller sprida sjukdomar. Det är mycket svårt att säkerställa lämpliga försiktighetsåtgärder sjukdoms råder vid offentliga möten där ett stort antal djur samlas och det tar bara en slarvig person att infektera ett stort antal djur.
Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...